убедителност

убедителност
същ. - логика, логичност, смисленост, яснота, нагледност, меродавност, авторитетност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • изразителност — същ. образност, изразност, експресивност същ. релефност, картинност, фигуративност, убедителност, красноречивост същ. израз, изражение …   Български синонимен речник

  • изразност — същ. изразителност, образност, експресивност същ. релефност, картинност, фигуративност, убедителност, красноречивост същ. израз, изражение …   Български синонимен речник

  • красноречие — същ. сладкодумство, ораторство, витийство, реторика същ. патос, увлекателност, приказливост, словоохотливост, убедителност, изразителност …   Български синонимен речник

  • логика — същ. логичност същ. последователност, смисъл, разум, здрав разум същ. мисъл, разсъждение, силогизъм същ. закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност …   Български синонимен речник

  • логичност — същ. логика същ. последователност, смисъл, разум, здрав разум същ. мисъл, разсъждение, силогизъм същ. закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност …   Български синонимен речник

  • ораторство — същ. красноречие, реторика, витийство същ. убедителност, изразителност, приказливост, словоохотливост, сладкодумство, сладкодумие, патос, прочувственост …   Български синонимен речник

  • правдивост — същ. истина, истинност, справедливост, правда, законност, честност, правдина същ. основателност, убедителност, правдоподобност, правота …   Български синонимен речник

  • реторика — същ. красноречие, ораторство, витийство същ. сладкодумство, приказливост, словоохотливост, убедителност, изразителност, патос …   Български синонимен речник

  • риторика — същ. реторика, красноречие, ораторство, витийство същ. сладкодумство, приказливост, словоохотливост, убедителност, изразителност, патос …   Български синонимен речник

  • сладкодумство — същ. красноречие, ораторство, витийство, реторика, словоохотливост, приказливост, убедителност, изразителност, патос …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”